Make Skin Happy

Omorovicza奢华黄金系列护肤品

Omorovicza-Gold-Flash-Firming-Serum-30ml-(Omorovicza-黄金紧肤精华液-30毫升)

Omorovicza奢华黄金系列护肤品是匈牙利奢华护肤品牌于2006年创建的。自匈牙利温泉水被发现具有疗效,从那时候起许多家庭式水疗温泉中心就诞生了,Racz Spa 水疗温泉中心也是Omorovicza家族在1800年代建立的。直到现在还是吸引世界各地成千上万的人去体验泡温泉水疗神奇效果。Omorovicza就是采用温泉水矿物质丰富的天然营养成分研制一系列优质温和的高端护肤品,这Omorovicza奢华黄金系列护肤品就是其中一个系列产品。

Omorovicza Gold Rescue Cream (50ml) (Omorovicza 黄金急救面霜 (50毫升))

Omorovicza-Gold-Rescue-Cream-50ml-(Omorovicza-黄金急救面霜-50毫升)